ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

การประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยครูอัจฉาภรณ์ ต้นกันยา และท่าน ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดโดยเครือข่ายเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรม​ KKU​ Smart​ Learning

ระหว่างวันที่​ 3-4​ ธันวาคม​ 2563​ โรงเรียน​พระธาตุ​ขาม​แก่น​พิทยาลัย​ นำโดย​ท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูพรเพ็ญ​ สมบัติมา​ก​ ครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ และครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ เข้าร่วมอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรม​ KKU​ Smart​ Learning​ สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการอบรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​(เกณฑ์ใหม่)​

วันที่​ 21​ พฤศจิกายน​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ และคณะครู​ เข้าร่วมโครงการอบรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​(เกณฑ์ใหม่)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ รุ่นที่​ 1​ ณ​ ห้องภูพาน​ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

จัดประชุมปิดภาคเรียน 1/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมปิดภาคเรียน 1/2563 อวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน และแนะนำบุคลากรคนใหม่ ครูเฉลิมฉัตร ทันโหศักดิ์ และครูคฑา นารมย์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

สะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเีรยนรู้ทางวิชาชีพ PLC Revies

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเีรยนรู้ทางวิชาชีพ PLC Revies ในโอกาสนี้ต้อนรับ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการติดตามผลการดำเนินงานการเปิดชั้นเรียนและผลการสังเกตชั้นเรียน ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

รับมอบสื่อ​ Coding​ จากองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ รับมอบสื่อ​ Coding​ จากองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​ ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.​ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม และการเรียนรู้ Coding

เมื่อวันที่​ 22​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.​ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายคุณครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ คุณครูนฤพล​ พลคาม​ คุณครูเฉลิมฉัตร​ ทันโหศักดิ์​ และคุณครูพนาไพร​ บุตรพรม​ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม และการเรียนรู้ Coding โรงเรียนในสังก้ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมเชิปฏิบัติการทบทวนงาน​ ทะเบียนวัดผลละการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันที่​ 20​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดย​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายคุณครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ และคุณครูนฤพล​ พลคาม​ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิปฏิบัติการทบทวนงาน​ ทะเบียนวัดผลละการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น