ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสเปฏิบัติภารกิจถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสเปฏิบัติภารกิจถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ครูณัทชุดา บุติมุลตรี และครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ​

วันที่​ 4​ ธันวาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ และนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ​ 5​ ธันวาคม​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

เดินขบวนรณรงค์เชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (องค์พระธาตุขามแก่น) เนื่องในเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (องค์พระธาตุขามแก่น) เนื่องในเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น ณ วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การสอบวัดปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ ในโอกาสนี้ได้ต้อนรับท่านศึกษานิเทศน์ นางศิริกุล ทัพซ้าย มาทดสอบและติดตามโครงการนักเรียนอบจ.ขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

มอบเกียรติ​บัตร​ให้แก่นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพและโฟล์คซอง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู​ มอบเกียรติ​บัตร​ให้แก่นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพและโฟล์คซอง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

 

 

 

กิจกรรมประกวดวาดภาพและโฟล์คซอง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางทางกศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพและโฟล์คซอง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย