ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาพลศึกษา โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 ซึ่งมีบรรยากาศห้องเรียนมีชีวิต​ มีกลวิธีการสอน​ ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้เรียนและผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply