ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 1
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 1

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*