ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ครูณัทชุดา บุติมุลตรี และครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*