ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 สะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเีรยนรู้ทางวิชาชีพ PLC Revies
สะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเีรยนรู้ทางวิชาชีพ PLC Revies

สะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเีรยนรู้ทางวิชาชีพ PLC Revies

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเีรยนรู้ทางวิชาชีพ PLC Revies ในโอกาสนี้ต้อนรับ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการติดตามผลการดำเนินงานการเปิดชั้นเรียนและผลการสังเกตชั้นเรียน ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*