ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 การสอบวัดปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบวัดปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบวัดปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*