ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 5 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*