ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์
การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์

การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพนาไพร บุตรพรม ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3​ ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน บรรยากาศที่สร้างรอยยิ้มให้คุณครูผู้สอน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*