ยินดีต้อนรับ
Home 1 2020 1 ตุลาคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2020

กิจกรรมประกวดวาดภาพและโฟล์คซอง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางทางกศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพและโฟล์คซอง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

รับมอบสื่อ​ Coding​ จากองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ รับมอบสื่อ​ Coding​ จากองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​ ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.​ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม และการเรียนรู้ Coding

เมื่อวันที่​ 22​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.​ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายคุณครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ คุณครูนฤพล​ พลคาม​ คุณครูเฉลิมฉัตร​ ทันโหศักดิ์​ และคุณครูพนาไพร​ บุตรพรม​ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม และการเรียนรู้ Coding โรงเรียนในสังก้ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดย​ ท่าน​ ผอ.​สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ และนักเรียนขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ที่ได้บรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจคือ ส.ต.ต. จักรพรรดิ์ น้อยศรี. นักกรีฑาทีมชาติไทย ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณครูประวัติ​ เพียสมนา

โครงการอบรมเชิปฏิบัติการทบทวนงาน​ ทะเบียนวัดผลละการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันที่​ 20​ ตุลาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดย​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายคุณครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ และคุณครูนฤพล​ พลคาม​ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิปฏิบัติการทบทวนงาน​ ทะเบียนวัดผลละการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การเปิดชั้นเรียนห้องเรียนวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย โดยคุณครูปารีณา ศิริพูล ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 5 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 5 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 5 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การเปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพนาไพร บุตรพรม ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 5 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย