ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน จัดโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*