ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*