ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน
โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน

โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมาย​ คุณครูหงษ์ลุน​ สะท้านบัว​ คุณครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ คุณครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ คุณครูศิริธร​ วงชาลี​ คุณครู​ณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ และคุณครูอัจฉราภาภรณ์​ ต้นกันยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน ณ อาคารรัตนพิทยา ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*