ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดห้องเรียน ครั้งที่ 1
เปิดห้องเรียน ครั้งที่ 1

เปิดห้องเรียน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ห้องเรียนภาษาไทย โดยคุณครูปารีณา ศิริพูล และห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพนาไพร บุตรพรม ซึ่งบรรยากาศการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 มีบรรยากาศที่สร้างรอยยิ้มให้คุณครูผู้สอน ผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply