ยินดีต้อนรับ
Home 1 2020 1 กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2020

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและรักการอ่าน

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและรักการอ่าน ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

ร่วมแสดงมุทิตาจิต​ งานเกษียณอายุ​ราชการคุณครูพรชัย​ สาพันธ์

วันที่​ 30​ กันยายน​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น​พิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ และนักเรียน​ ร่วมแสดงมุทิตาจิต​ งานเกษียณอายุ​ราชการคุณครูพรชัย​ สาพันธ์

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน จัดโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 ห้องเรียนคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่​ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพนาไพร บุตรพรม ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3​ มีบรรยากาศที่สร้างรอยยิ้มให้คุณครูผู้สอน ผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น​ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่​ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3​ มีบรรยากาศที่สร้างรอยยิ้มให้คุณครูผู้สอน ผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน และเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น​ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดทำแผนปฏิบัติการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564

ระหว่างวันที่​ 3-4​ กันยายน​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดทำแผนปฏิบัติการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564 ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมาย​ คุณครูหงษ์ลุน​ สะท้านบัว​ คุณครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ คุณครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ คุณครูศิริธร​ วงชาลี​ คุณครู​ณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ และคุณครูอัจฉราภาภรณ์​ ต้นกันยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน ณ อาคารรัตนพิทยา ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผล ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระหว่างวันที่​ 19-20 กันยายน 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผล ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด​ ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคาร ที เค 3 โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

The fundamentals of Peru Mail Order Brides

For those who are unaware of the term, “Mail Order Brides” is known as a process where foreign women of all ages living in various countries are put on the internet and provided a chance to be married. This could be arranged by the website owners who definitely have contacted the bride’s region of origin and asked her in the event she would prefer to be called by people from that region for a marital relationship. The reason for this service is always to assist these types of women in starting a brand new your life in another country. The men who are seeking birdes-to-be have to fork out a bride’s dowry, which will sometimes reach thousands of dollars. The bride will never require any type of legal records or proof of citizenship and no primed period before the marriage contract is authorized.

There are a few things that brides so, who decide to work with “mail order brides” should be aware of. For starters, anyone who is supplying services of the nature ought to always be registered to be a company or perhaps organization. It could be wise to explore the company making an attempt and make sure it can be legal and not merely a group of people who happen to have got peruvian women for marriage come up with the idea. It may be necessary to follow through with certain legislation such as a Relationship Inspection.

Conversation is a very important aspect of any marriage. Generally there should never be any kinds of communication which have been unclear. Connection is anticipated between the celebrations and should have the star of the wedding and the bridegroom. There also needs to be a likelihood for your mailbox order brides’ parents to turn into involved. By being a part of the method, they may convey more influence within the decision and provide their own views.

It is important that your mailbox order brides’ agencies take precautions to ensure that the ladies are free coming from all legal and legal backgrounds. Their particular profiles should always mention that that they are free from almost all criminal activities. It may be a good idea to content the ‘No Contact’ purchase once the star of the wedding has recognized an party invitation. This gives the other party a chance to get rid of themselves from your situation without incurring legal consequences. Virtually any form of nuisance https://www.care.org.rw/index.php?option=com_content&view=article&id=2383 by party must be reported to the authorities.

When it comes to religion, there is absolutely no prohibition with this kind of design. Many mail buy brides happen to be converts coming from Islam, and some are keen on after this faith. It ought to be made clear that their cultural and faith based beliefs will be taken into account although processing their particular papers. The main points should be evidently mentioned, plus a request for the respective religions to be mentioned on the papers. Before choosing to become one of the mail order brides’ services, it is important that the get-togethers involved become matured and responsible people who is going to do everything in their power to continue to keep their accurate relationship honest.

The process could be simplified if both parties are willing to make clear all concerns, before the final contract is certainly drawn. It is important to note that this kind of marriage can be a lot more stable than patients that entail arranged relationships. Before choosing to into this kind of a matrimonial agreement, it is important that the few considers cautiously what they might gain and what they will lose also. By learning more about the Peru Mail Buy Brides product, you may determine whether it is the appropriate thing for you personally.