ยินดีต้อนรับ
Home 1 2020

Yearly Archives: 2020

การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง​ การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) จึงขอเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันที่​ 4​ มกราคม​ 2564

การประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยครูอัจฉาภรณ์ ต้นกันยา และท่าน ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดโดยเครือข่ายเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ร่วมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสเปฏิบัติภารกิจถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสเปฏิบัติภารกิจถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ครูณัทชุดา บุติมุลตรี และครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเตรียมการต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ​

วันที่​ 4​ ธันวาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ และนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ​ 5​ ธันวาคม​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรม​ KKU​ Smart​ Learning

ระหว่างวันที่​ 3-4​ ธันวาคม​ 2563​ โรงเรียน​พระธาตุ​ขาม​แก่น​พิทยาลัย​ นำโดย​ท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูพรเพ็ญ​ สมบัติมา​ก​ ครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ และครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ เข้าร่วมอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรม​ KKU​ Smart​ Learning​ สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดินขบวนรณรงค์เชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช ครอบครัวสอนบุญมา มอบศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการฯ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช ครอบครัวสอนบุญมา มอบศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา” ให้แก่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประทิน สอนบุญมา วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายประสิทธ์บันดาล ประทานพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สมปรารถนา

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

งานประเพณีผูกเสี่ยวและกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงานประเพณีผูกเสี่ยวและกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ณ ศาลาผูกเสี่ยวคุ้มวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น