ยินดีต้อนรับ
Home 1 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

website                      :         www.ptps.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์     :         043 436 126
e  –  mail                    :         prathatpit@thaimail.com
Facebook                   :        รร.พระธาตุขามแก่น พิทยาลัย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9z-YlXeJfWChMQ29ehFYiSi7M73Q38TltZRtT8Fe7mYNxhg/viewform?usp=sf_link